Необходимо ли е наличието на фискален апарат?

Всички сме наясно, че сме длъжни да задържим касовия бон най-малко до излизане от магазина, при посещението си. И много от клиентите са се убедили, че често е доста важно да задържаме касовите бележчици малко повече в нас, защото се […]